گالری

راه اندازی اولین گام مهم در سفر به وب سایت یا برنامه وب است. بسیاری از مردم بر این باورند که بعد از پرتاب زمان استراحت است – پس از همه ، همه کار سخت تمام شده است ، درست است؟ خوب ، بله و خیر.

راه اندازی زمان و انرژی زیادی را می طلبد و بسیاری از افراد هرگز در واقع آن را به این مرحله نمی رسانند. با این حال ، اگر واقعاً می خواهید وب سایت یا برنامه وب خود موفق و رشد پیدا کند ، باید به طور مداوم سایت خود را به روز کنید و بهبود دهید.

به منظور کمک به شما برای حرکت در آبهای خشن پس از پرتاب ، قصد داریم شما را در روند ایجاد یک برنامه مدیریت وب سایت برای کوتاه مدت (بلافاصله پس از راه اندازی شما) و مراحل رشد بلند مدت شما دنبال کنیم. سایت. بدون این برنامه آسان است که از این مسیر کنار بیایید ، دلسرد شوید و نتوانید سایت خود را در جهت درست حرکت دهید.