Image Alt

خدمات دیگر

سرویس نظافت پریمیوم چطور کار می‌کند؟

با چند کلیک به حرفه‌ای‌ترین نیروهای خدماتی خانم و آقا برای نظافت خانه و ساختمان دسترسی پیدا کنید.

تعیین زمان و محل مراجعه

روز، ساعت و محل مورد نظرتان را تعیین کنید. متخصص حرفه‌ای نظافت خانم یا آقا در زمان مقرر به محل شما مراجعه خواهد کرد.

تعیین زمان و محل مراجعه

روز، ساعت و محل مورد نظرتان را تعیین کنید. متخصص حرفه‌ای نظافت خانم یا آقا در زمان مقرر به محل شما مراجعه خواهد کرد.

تعیین زمان و محل مراجعه

روز، ساعت و محل مورد نظرتان را تعیین کنید. متخصص حرفه‌ای نظافت خانم یا آقا در زمان مقرر به محل شما مراجعه خواهد کرد.

سرویس نظافت پریمیوم چطور کار می‌کند؟

با چند کلیک به حرفه‌ای‌ترین نیروهای خدماتی خانم و آقا برای نظافت خانه و ساختمان دسترسی پیدا کنید.

تعیین زمان و محل مراجعه

روز، ساعت و محل مورد نظرتان را تعیین کنید. متخصص حرفه‌ای نظافت خانم یا آقا در زمان مقرر به محل شما مراجعه خواهد کرد.

تعیین زمان و محل مراجعه

روز، ساعت و محل مورد نظرتان را تعیین کنید. متخصص حرفه‌ای نظافت خانم یا آقا در زمان مقرر به محل شما مراجعه خواهد کرد.

تعیین زمان و محل مراجعه

روز، ساعت و محل مورد نظرتان را تعیین کنید. متخصص حرفه‌ای نظافت خانم یا آقا در زمان مقرر به محل شما مراجعه خواهد کرد.

نمونه کار های تیم ما

نظرات برخی از مشتریان ما

رضا حبشی

سلام روزتون بخیر از سیستم تیکتینگ و ارتباط با مشتریتون رضایت داشتم.

تاپکو top-co.biz

مدیر عامل نستلن

سلام روزتون بخیر من با مشاوره ای که در رابطه با طراحی از شما گرفتم خیلی راضی بودم.

سید محمد صادق رضایی Nestlan.com

مدیر عامل نستلن

سلام روزتون بخیر من با مشاوره ای که در رابطه با طراحی از شما گرفتم خیلی راضی بودم.

سید محمد صادق رضایی Nestlan.com

مدیر عامل نستلن

سلام روزتون بخیر من با مشاوره ای که در رابطه با طراحی از شما گرفتم خیلی راضی بودم.

سید محمد صادق رضایی Nestlan.com

تعرفه طراحی سایت

با توجه به نیاز یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید

۱۰۰

$
monthly

۱۰۰

$
monthly

۱۰۰

$
monthly

۱۰۰

$
monthly